Beboernes Stemme

AFLYST - Beboernes Stemmes Træf 15

Beboernes Stemme er desværre nødt til at aflyse Træf 2015 d. 14.-15. november på Koldkærgård på grund af afbud fra oplægsholdere.
Træffet forsøges i stedet gennemført i starten af det nye år. Målet er at skabe et netværk for erfaringsudveksling for beboeraktive i store boligafdelinger i boligforeningerne – det er ofte dem, der har mange udfordringer, fordi afdelingernes økonomi og størrelse gør bestyrelsesarbejdet til en næsten semi-professionel opgave.
Der udsendes invitation med ny dato snarest.
 

Beboernes Stemme

Beboernes Stemme er et netværk af beboeraktive, som vil sikre, at der bliver lyttet til beboerne, som bor og lever i de boligområder, som i dag bliver kaldt udsatte boligområder.
 
Et af formålene med netværket er at være talerør for afdelingerne og arbejde for, at afdelingerne får indflydelse og medbestemmelse, inden beslutninger, som berører boligområderne, træffes i kommuner, stat, BL og de enkelte boligorganisationer. 
 
Den 12. august 2012 blev foreningen "Beboernes Stemme DO" stiftet af en række aktive i netværket. Foreningen er en slags driftorganisation, som skal tage sig af de praktiske opgaver i forbindelse med netværkets aktiviteter.
Læs mere om foreningen her
 

Historien bag netværket

Netværket Beboernes Stemme blev dannet i november 2011 på Nyborg Strand, hvor repræsentanter fra 42 afdelinger på den såkaldte ghetto-liste mødtes i 24 timer.

Her blev der snakket om problemerne i de udsatte boligområder og om mulighederne for, at afdelingsbestyrelserne kan få mere indflydelse og deltage aktivt i at løse udfordringerne.

Weekendens møde endte med, at netværket "Beboernes Stemme" blev dannet.

31 boligområder på nyeste ghettoliste

Her er listen over de danske ghettoer pr. 1. december 2015
I alt 25 ghettoer
 1. Mjølnerparken København
 2. Tingbjerg/Utterslevhuse København
 3. Stærevej mv København NY
 4. Tåstrupgård Høje Tåstrup
 5. Charlotteager Høje Tåstrup
 6. Gadehavegård Høje Tåstrup
 7. Askeråd NY
 8. Karlemoseparken Køge
 9. Æblehaven/Rønnebærparken Roskilde
 10. Agervang mv. Holbæk
 11. Ringparken, Slagelse Slagelse
 12. Motalavej Slagelse
 13. Vollsmose Odense
 14. Byparken/Skovparken Svendborg
 15. Præstebakken/Syrenparken Esbjerg NY
 16. Stengårdsvej-kvarteret Esbjerg
 17. Korskærparken Fredericia
 18. Sundparken Horsens
 19. Munkebo Kolding
 20. Skovparken/Skovvejen Kolding
 21. Finlandsparken Vejle
 22. Bispehaven Århus
 23. Gellerupparken/Toveshøj Århus
 24. Løvvangen NY
 25. Sebbersundvej mv Ålborg
Områderne, der er røget ud af listen:
 • Lundtoftegade København
 • Sjælør Boulevard København
 • Bispeparken København
 • Degnegården mv. København
 • Hedemarken Albertslund
 • Hedelundsparken Esbjerg
 • Søndermarksvej mv. Fredericia
 • Højvangen Skanderborg
 • Trigeparken Aarhus
 
Ny boligaftale putter 33 boligområder på listen (1. februar 2014)
Kort før juleferien 2013 vedtog Folketinget, at det fremover er fem kriterier, der skal afgøre, om et boligområde skal kaldes et udsat boligområde og puttes på ghettolisten.Det var et flertal henover midten - regeringen, De Konservative og Liberal Alliance -, der vedtog at sætte to ekstra kriterier på den årlige liste over udsatte boligområder. Samtidig bliver der mulighed for, at politiet kan videregive oplysninger om uromagere til boligorganisationerne, når det er nødvendig for at øge trygheden.
Listen er offentliggjort pr. 1. februar 2014 - men fremover vil listen blive justeret 1. december hvert år.De 5 kriterier

Der er vedtaget en model for udvælgelse af særligt udsatte almene boligområder, hvor områder med mere end 1.000 beboere, der opfylder 3 ud af 5 kriterier kommer på listen.

De 5 kriterier er:

• Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct. (gennemsnit for de seneste 2 år)

• Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.

• Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,70 pct. af beboere på18 år og derover (gennemsnit for de seneste 2 år).

• Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse (inkl. uoplyst uddannelse), overstiger 50 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe

• Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Se den nye ghetto-liste pr. 1.2.14 - klik her

40 boligområder på den nye liste (1. oktober 2013)Ministeriet for by, bolig og landdistrikter har offentliggjort den nye lovpligtige liste over særligt udsatte boligområder, som følger den gamle aftalen med tre nuværende kriterier. Listen har nu oppe på 40 boligområder, ni nye områder er kommet til, og to boligområder er faldet af.
Før sommerferien indgik regeringen en boligaftale med Liberal Alliance og De Konservative om blandt andet nye kriterier for udvælgelse af særligt udsatte boligområder.
Den 1. februar 2014 offentliggøres den nye officielle liste,  som bliver opgjort med to nye kriterier om indkomst og uddannelsesniveau. Men dagens tal vil den kommende liste komme til at indeholde 33 områder. Her er link til listen over boligområde samt boligafdelinger, som er på listen pr. 1. oktober 2013 - klik herNy boligaftale om ghettolisten (juni 2013)

Regeringen, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har den 10. juni indgået en aftale med to nye kriterier for at udpege et særligt udsat boligområde.
De to nye kriterier skal sikre, at den såkaldte ghettoliste bliver mere nuanceret og brugbar, lyder begrundelsen.

Læs aftalen - klik her

10 nye ghettoer på listen (okt. 2012)

Det er kommet 10 nye boligområder på den ghettoliste, som Ministeriet for By, Bolig og Distrikter offentliggjorde den 1. oktober 2012. Samtidig er fem boligområder forsvundet fra listen, således er antallet af "ghettoer" i alt steget med fem. I alt optræder 33 boligområder nu på ghettolisten.
For at blive karakteriseret som ghetto, skal boligområdet leve op til to ud af tre kriterier, der omhandler kriminalitet, beskæftigelse og andelen af indvandrere.
 
Læs mere om ghetto-definitionen - klik her
 

Nedenstående boligområder er på ghetto-listen pr. 1. oktober 2012:

1. Blågården, København
 
2. Lundtoftegade, København
 
3. Mjølnerparken, København
 
4. Sjælør Boulevard, København
 
5. Bispeparken, København
 
6. Stærevej mv, København (ny)
 
7. Degnegården mv, København (ny)
 
8. Hørgården, København
 
9.. Tåstrupgård, Høje Tåstrup
 
10. Charlotteager, Høje Tåstrup
 
11. Gadehavegård, Høje Tåstrup (ny)
 
12. Nivåhøj, Fredensborg (ny)
 
13. Askerød, Greve (ny)
 
14. Karlemoseparken, Køge (ny)
 
15. Rønnebærparken/Æblehaven (ny)
 
16. Agervang, Holbæk
 
17. Ringparken, Slagelse
 
18. Solbakken mv, Odense
 
19. Vollsmose, Odense
 
20. Dianavænget/Heliosvænget, Odense
 
21. Byparken/Skovparken, Svendborg
 
22. Nørager,/Søstjernevej m.fl. Sønderborg
 
23. Stengårdsvej, Esbjerg
 
24. Kvaglund, Esbjerg (ny)
 
25. Korskærparken, Fredericia
 
26. Sundparken, Horsens
 
27. Munkebo, Kolding (ny)
 
28. Skovvejen/Skovparken, Kolding
 
29. Finlandsparken, Vejle (ny)
 
30. Bispehaven, Aarhus
 
31. Gellerupparken/Toveshøj, Aarhus
 
32. Trigeparken, Aarhus
 
33.  Sebbersundsvej, Aalborg
 
Se hvilke boligafdelinger er på listen - og mere uddybende tal - tryk her
 

De fem områder, der er udgået af listen:

1. Alderosgade, København
 
2. Akacieparken, København
 
3. Gadelandet/Husumgård, København
 
4. Tingbjerg/Utterslevhuse, København
 
5. Havrevej, Thisted

Ny forskning viser, at ghettolisten har skader boligområdet Trigeparken ved Aarhus (nov.2014)

En ny rapport, der er udarbejdet af forskere fra Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, konkluderer, at Trigeparkens optagelse på ghettolisten i 2011 har skadet stedets omdømme og dermed muligheden for at holde på og tiltrække ressourcestærke beboere.
»Det er vanskeligt at tiltrække folk, hvis stedet har et dårligt ry, og det har Trigeparken. Det er mere sandsynligt, at folk, der f.eks. møder hinanden og bliver kærester, flytter sammen et andet sted end der,« siger professor og medforfatter Per Mouritsen.
»Hvis idéen med ghettolisten er at holde øje med disse områder og sætte ind, giver det ikke meget mening. For det gør man allerede. Aarhus Kommune har i forvejen en meget detaljeret viden gennem det Boligsociale Fællessekretariat, og man bruger den viden meget,« konstaterer professoren.
 
Læs rapporten eller resumeet, der er en del af en større undersøgelse udført af Open Society Foundations i forbindelse med et bredere europæisk projekt, Europe’s White Working Class Communities – Europas flertalsbefolkninger i udsatte boligområder, 

Europas flertalsbefolkninger i udsatte boligområder - Rapporten

 

Ny forskning frifinder boligområder for at gøre indvandrere arbejdsløse

Ikke-vestlige indvandrere bliver hverken mere eller mindre arbejdsløse af at flytte til et såkaldt ghettoområde, viser en undersøgelse. Det er godt at få aflivet den negative myte, mener fagfolk.

Læs Nyhedsbrevet fra Rockwool Fondens Forskningsenheds november 2013, som frifinder såkaldte ghettoer for at gøre indvandrere arbejdsløse. Klik her

 

Samarbejde med BL om bestyrelseskonference

Beboernes Stemme var med til at planlægge dette års BL-Konference for afdelingsbestyrelser, som blev holdt i Nyborg den 21.-22. november 2013.

Fra Beboernes Stemmes Afdelings-Træf i 2012 blev der send et klart signal om, at BLs afdelingskonferencer burde være kortere og billigere end annonceret.
Det endte med en konference med  kun en enkel overnatning, og prisen blev sat ned til 3500 kroner mod oprindeligt 5000 kroner.
Beboernes Stemme kom også med indspil til temaer til konferencen.

Se programmet for konferencen her - klik her